X

ROHTAK

VISHWAKARMA SR SEC SCHOOL
XI-ARTS/COMMERCE                                   XII-ARTS/COMMERCE                                   XI-NON-MEDICAL                                   XII-NON-MEDICAL

INTERNATIONAL BHARTI SCHOOL
XI-ARTS/COMMERCE                                   XII-ARTS/COMMERCE                                   XI-NON-MEDICAL                                   XII-NON-MEDICAL

VISHWAKARMA PUBLIC SCHOOL
XI-ARTS/COMMERCE                                   XII-ARTS/COMMERCE                                   XI-NON-MEDICAL                                   XII-NON-MEDICAL

SHIKSHA BHARTI SR SEC SCHOOL
XI-ARTS/COMMERCE                                   XII-ARTS/COMMERCE                                   XI-NON-MEDICAL                                   XII-NON-MEDICAL

BABA BANDA BAHADUR SCHOOL
XI-ARTS/COMMERCE                                   XII-ARTS/COMMERCE                                   XI-NON-MEDICAL                                   XII-NON-MEDICAL

VED MODEL SCHOOL
XI-ARTS/COMMERCE                                   XII-ARTS/COMMERCE                                   XI-NON-MEDICAL                                   XII-NON-MEDICAL

VAISH PUBLIC SCHOOL
XI-ARTS/COMMERCE                                   XII-ARTS/COMMERCE                                   XI-NON-MEDICAL                                   XII-NON-MEDICAL

JOHN WESLEY CONVENT SCHOOL
XI-ARTS/COMMERCE                                   XII-ARTS/COMMERCE                                   XI-NON-MEDICAL                                   XII-NON-MEDICAL

Download Brochure